20120217

[103] Los Porxos del Massot

1928. Lleida, Porxos del Massot.
Entre el Carrer Magdalena i el Carrer del Carme, on justament ara hi ha la pastisseria Monrabà. «Vida Lleidatana», núm. 55.
1927. Lleida. Porxos del Massot. Revista «Lleida», núm. 42.
Lleida. Porxos del Massot. Fotolit. R.N.
1928. Lleida, Porxos del Massot.
«Vida Lleidatana», núm. 46: «un temps centre de les activitats de la nostra ciutat i avui ingratament oblidats».
1928. Lleida, Porxos del Massot.
«Shum, el nostre benvolgut col·laborador, evoca amb aquesta visió llunyana els típics porxos de massot, amenaçats segons sembla d'ésser enderrocats». 
Revista «Lleida», núm. 71.
1928. Lleida, Porxos del Massot. 
Detall de la «verdulaira» amb les panistres de canya i els còvins de vímet.

Anys 1920. Lleida, Porxos del Massot. 
Una esplèndida perspectiva del Carrer del Carme.