20120827

[180] La batalla de Sant Llorenç de Montgai

1645. Guerra dels Segadors.
«Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645», BNF. 
El riu Segre des de Lleida a Balaguer i Camarasa, amb les tropes francocatalanes de la Guerra dels Segadors d'aquest costat i la línia defensiva de les tropes castellanes a l'altra banda del riu.
1645.  Guerra dels Segadors. 
«Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645». 
Lleida i Balaguer amb els ponts vells, i la plana d'Urgell ocupada per l'Armée du Roy (Lluís XIV, el Rei Sol gavatxo). S'hi aprecia el riu Corp desembocant al Segre, i la sèquia de Fontanet, dibuixada ben cabalosa. 
1645. Guerra dels Segadors. 
«Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645».
 A l'esquerra. Corbins a la desembocadura de la Noguera Ribagorçana al Segre, i les passeres de Camarasa al centre, objectiu militar de primer ordre ja que donaven pas a la Noguera Pallaresa.
1645.  Guerra dels Segadors. 
««Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645».  
Detall de la infanteria i cavalleria campant per la Plana d'Urgell.
1645.  Guerra dels Segadors.
 «Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645».  
Detall. La cavalleria francesa creuant pels guals de Massana i els soldats pel pont de corda riu amunt: «B. Pont de corde faict a Montclaus ou passerent 2500 hommes», els quals van anar a tombar a Santa Linya per sorpendre els espanyols per la rereguarda. 
1645. Guerra dels Segadors.
 «Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645».  
«E. Plaine entre Balaguier et Llorens ou fuit la bataille et la defaicte des ennemis, General D. Andre Cantelme que sen fuit avec la reste des ennemis a Balaguier».
1645. Guerra dels Segadors.
 «Relació y bon succés de las armas francesas y catalanas en la presa de la vila de Camarasa. Ab llicencia: En Barcelona, per Gabriel Nogués, en lo Carrer de Sant Domingo, 1645». 
La presa de Camarasa un mes abans va permetre la batalla de Sant Llorenç de Montgai el 22 de juny.
1645. Guerra dels Segadors. 
«Relació y bon succés de las armas francesas y catalanas en la presa de la vila de Camarasa».
 «...els castellans «quant se veren perduts, posaren foch al pont, però ho han pagat, puix després los han fet passar lo riu a esta part y se son anegats casi tots».
1645. Guerra dels Segadors. «Relació y bon succés de las armas francesas y catalanas en la presa de la vila de Camarasa».
 «Lo pont se adobà a tota pressa, esta nit, y confiam que demà serà passada nostra cavalleria y Infanteria a l'altra part».
1645.  Guerra dels Segadors. 
«Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645».   
Detall dels ponts estratègics de Camarasa i del pont d'Alòs: «D. Pont de batteaus faict per ordre du Comte soubs Camaras ou il passa». El pont de barques permetia el pas de peces d'artilleria estirades per bous i mules. 
1645. Guerra dels Segadors.
 «Plan du passage qu'a faict Monseigr. le Cte. de Harcour a la Riviere de Segre en Catalogne du 15 jusque au 23 juin 1645», BNF. 
Detall de la llegenda.