20141202

[882] Universitat de Lleida, segle XV

Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra (IEI).

Una esplèndida reproducció de la zona construïda dalt del turó de la Seu Vella lleidatana en l'època medieval. 
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.

Detall de la Seu Vella i del castell del Rei o palau de la Suda. Al costat del palau, l'església que hi hagué adossada al castell, amb el Pou de Gel al costat. Per aquesta banda, dos portes permetien l'accés al reducte fortificat: la dels Predicadors, amb dos torres dites de Besora,  i de la Sant Gil, que baixava a la Magdalena.
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.

A l'extrem de la Seu Vella, tapant els absis de la part de ciutat, i amb entrada davant de la Porta dels Fillols, hi havia l'edifici del Palau del Bisbe, amb una petita capella, les cavallerisses i un bon hort. Davant dels arcs exteriors del Claustre, a l'anomenat carrer de la Bisbalia, s'aixecaven les cases dels pabordes catedralicis.  
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.

Detall de l'antic palau episcopal lleidatà, sens dubte un dels millors miradors sobre la ciutat i la plana.
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.

Detall del claustre de la Seu Vella i del campanar, que tenia al davant la Casa de l'Ardiaca, que també gaudia d'hort o jardí. 
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.
Detall de la casa de l'Ardiaca davant la Porta dels Apòstols i de la torre del campanar de la Seu Vella. 
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.
Uns bons trams d'escales pujaven al costat de la casa fins a la porta del claustre.
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.

Detall del plànol del castell de la Suda amb l'església que tenia, la cisterna al mig del pati i el Pou de Gel a tocar.
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.

Detall de les runes de Sant Domènec al costat del Pou de Gel. Al costat de la Seu Vella, a la Plaça de Sant Berenguer i al Carrer Besora hi havia construccions menors. El turó de la Seu estava molt sobreconstruït. Fou l'inefable primer Borbó qui enderrocà el barri per qüestions de seguretat i com a part de la venjança espanyola contra la ciutat.
Segle XV. Reproducció de la zona universitària de Lleida al 1429,
de Ricard Calvet i Serra.
Detall dels carrers i escales que arribaven fins al carrer del Claustre, als peus del castell i de la Seu Vella.